Klub zdraví

Programy během 1. pololetí r. 2013

Během 1. pololetí roku 2013 se v Klubu zdraví Třebíč uskutečnilo celkem 19 akcí. Nejrozsáhlejší byl motivační kurz odvykání kouření v prvním týdnu roku, který byl realizován ve spolupráci s Městskou knihovnou Třebíč. Dále se jednalo o 13 přednášek z širokého spektra témat, o kterých se hovořilo, tři relaxační odpoledne s výukou kreslení a dva výšlapy. Přiložená fotografie je z první akce po prázdninách – výšlapu za indiánem.

Programy během 4. čtvrtletí 2012

V průběhu 4.čtvrtletí 2012 měl Klub zdraví Třebíč celkem 14 akcí. Z nich byly dva výšlapy, jeden do Pocoucova na sienitové skály a další do Lorenzových sadů v Třebíči. Dále se uskutečnilo pět přednášek s širokým spektrem témat – o umění vést dialog, řešení závislostí, hledání vyrovnaného postoje k některým extrémním jevům v současné společnosti a téma rizikového chování člověka v každodenním životě v porovnání s důsledky, které takové chování přináší do jeho života.

Na Zahrádkářské výstavě a Adventním jarmarku byly prezentovány knihy s tématy pro zdravý životní styl a ukázky výrobků. Výroba ozdob a dekorací byla náplní i čtyř tvůrčích dílen.

Klubovní programy v roce 2012 byly završeny ochutnávkou pokrmů pro vánoční období, které usilují o příjemný kulinářský zážitek při respektování zásad zdravé výživy. Součástí ochutnávky byla i soutěž. Všichni, kdo přispěli svými produkty do ochutnávky, obdrželi větší nebo menší odměny, které věnovali organizátoři a Vodárenská akciová společnost. Nápoje pro ochutnávku dodala firma ZON s.r.o.

Programy během 3. čtvrtletí 2012

Během 3. čtvrtletí 2012 z důvodů prázdninových měsíců bylo v Klubu zdraví méně programů. Uskutečnila se přednáška z oblasti etiky. O předpokladech správného rozhodování hovořil akademický pracovník Ústavu etiky 3. LF UK v Praze MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.. Svým původním zaměřením je dětský lékař, ale nyní učí budoucí lékaře právě v oboru lékařské etiky. Dále jsme měli 4 výšlapy –  dva z nich směřovaly do Poušova, jednou s cílem shlédnout přírodní zahradu, další výšlap měl trasu Libušiným údolím a při posledním jsme navštívili jezdecký areál ve Stříteži. V přírodní zahradě i v jezdeckém areálu byly účastníkům výšlapů poskytnuté odborné výklady. V jezdeckém areálu si navíc děti vyzkoušely i praktickou jízdu na poníkovi a dozvěděly se o možnostech dalšího ježdění na koních.