Adventní dům v Třebíči

Pojem „advent“ je známý především jako období přípravy na Vánoce, které jsou svátkem připomínajícím první příchod Vykupitele Ježíše Krista na tento svět před více než 2 tisíci lety. Slovo advent pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Křesťané – adventisté tímto přízviskem vyjadřují aktuálnost a nutnost přípravy na druhý opětný Ježíšův příchod na svět. Takové očekávání se zakládá na slovech Ježíše Krista pronesených několik hodin před jeho ukřižováním, kterými slíbil: „… opět přijdu…“ (J 14,3)

Názvem „Adventní dům“ chceme vyjádřit, že se jedná o dům,

kde jsou přicházející vítáni, i když nejsou členy církve adventistů,

kde se setkávají adventisté – čekatelé opětného příchodu Ježíše Krista,

který má připomínat potřebu přípravy na 2. advent – příchod Ježíše Krista jako vládce vesmíru.