Během 1. pololetí roku 2013 se v Klubu zdraví Třebíč uskutečnilo celkem 19 akcí. Nejrozsáhlejší byl motivační kurz odvykání kouření v prvním týdnu roku, který byl realizován ve spolupráci s Městskou knihovnou Třebíč. Dále se jednalo o 13 přednášek z širokého spektra témat, o kterých se hovořilo, tři relaxační odpoledne s výukou kreslení a dva výšlapy. Přiložená fotografie je z první akce po prázdninách – výšlapu za indiánem.