U příležitosti 400. výročí vydání Bible kralické z roku 1613 se objevily podél dálnice billboardy hlásající: „Ježíš uzdravuje, zachraňuje a mění životy lidí“. Tento slogan je výstižným vyjádřením poslání osobnosti, která svým narozením jenom mimochodem rozdělila letopočet.

V průběhu školního roku 2013 – 2014 (po Kristu) se každé pondělí v 18:00 hod. v Adventním domě (Jungmanova 16, Třebíč) konají biblické hodiny zaměřující se na uvažování nad záznamy o životě a významem Ježíše z Nazareta, jak je zapsali bibličtí pisatelé evangelií. Setkání jsou otevřená všem zájemcům o dané téma a jejich náplní by nemělo být jenom přednášení, ale i vyjádření vlastních pohledů jednotlivých účastníků.