V průběhu 4.čtvrtletí 2012 měl Klub zdraví Třebíč celkem 14 akcí. Z nich byly dva výšlapy, jeden do Pocoucova na sienitové skály a další do Lorenzových sadů v Třebíči. Dále se uskutečnilo pět přednášek s širokým spektrem témat – o umění vést dialog, řešení závislostí, hledání vyrovnaného postoje k některým extrémním jevům v současné společnosti a téma rizikového chování člověka v každodenním životě v porovnání s důsledky, které takové chování přináší do jeho života.

Na Zahrádkářské výstavě a Adventním jarmarku byly prezentovány knihy s tématy pro zdravý životní styl a ukázky výrobků. Výroba ozdob a dekorací byla náplní i čtyř tvůrčích dílen.

Klubovní programy v roce 2012 byly završeny ochutnávkou pokrmů pro vánoční období, které usilují o příjemný kulinářský zážitek při respektování zásad zdravé výživy. Součástí ochutnávky byla i soutěž. Všichni, kdo přispěli svými produkty do ochutnávky, obdrželi větší nebo menší odměny, které věnovali organizátoři a Vodárenská akciová společnost. Nápoje pro ochutnávku dodala firma ZON s.r.o.