V sobotní podvečer 1. prosince 2012 byl sál v Adventním domě v Třebíči naplněn k prasknutí. Důvodem byl koncert křesťanské kapely Šeptem, který přilákal nebývalé množství návštěvníků. Písně svižnější se střídaly s klidnějšími. Instrumentální pasáže připravovaly posluchače pro následující texty, které poeticky a nevtíravě vystihovaly různé stránky lidského života, mezilidských vztahů a jejich vazbu k vyšším hodnotám. Bouřlivý potlesk a tři přídavky na závěr vystoupení jsou dokladem jak výrazně byly posluchači osloveni. Něco více o produkci kapely je možné se dozvědět na www.septaci.cz