Během 3. čtvrtletí 2012 z důvodů prázdninových měsíců bylo v Klubu zdraví méně programů. Uskutečnila se přednáška z oblasti etiky. O předpokladech správného rozhodování hovořil akademický pracovník Ústavu etiky 3. LF UK v Praze MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.. Svým původním zaměřením je dětský lékař, ale nyní učí budoucí lékaře právě v oboru lékařské etiky. Dále jsme měli 4 výšlapy –  dva z nich směřovaly do Poušova, jednou s cílem shlédnout přírodní zahradu, další výšlap měl trasu Libušiným údolím a při posledním jsme navštívili jezdecký areál ve Stříteži. V přírodní zahradě i v jezdeckém areálu byly účastníkům výšlapů poskytnuté odborné výklady. V jezdeckém areálu si navíc děti vyzkoušely i praktickou jízdu na poníkovi a dozvěděly se o možnostech dalšího ježdění na koních.