V průběhu 2. čtvrtletí 2012 se v Klubu zdraví uskutečnilo 5 přednášek, 3 výšlapy a 1 ochutnávka.  Témata přednášek zasahovala do oblastí duševního a sociálního zdraví. Zabývala se otázkami, jak člověk vnímá svět, ve kterém žije a jak prožívá vztahy s druhými lidmi a následně řešení situací, kdy tyto vztahy jsou jakkoliv narušované nebo ohrožované. Názvy samy napovídají o vlastním obsahu jednotlivých přednášek: „Smysl života“, „Láska – naše přirozená potřeba“, „Odpuštění – skutečně jej potřebujeme?“, „Lež a jak zasahuje do našeho života“, „Vítězství – stojíme o něj? A kolik stojí?“. O všech uvedených tématech hovořil pastor třebíčského sboru Církve adventistů s.d. ThB. Jan Majer.

I když výšlapy v tomto čtvrtletí měly své cíle trochu dále od Třebíče, tak se zdařily. Heraltická voda je na Třebíčsku synonymum kvality a lahodného obyčejného nápoje z kohoutku. Při návštěvě pramenů heraltické vody u vesnice Heraltice, poskytl kvalifikovaný výklad o tomto unikátu ředitel místní Vodárenské společnosti Ing. Hedbávný. Neméně výjimečné byly i další dvě túry. Při cestě na Hadcovu mohelenskou step u Mohelna povyprávěl o tomto jedinečném přírodním útvaru strážce národní přírodní rezervace pan Kučera. Při posledním výšlapu na kozí farmu v Ratibořicích byl návštěvníkům poskytnut jednak výklad o místním chovu a produkci farmy, ale i ochutnávka z místních produktů.

Ochutnávka připravených zdraví prospěšných potravin se uskutečnila v Adventním domě následně po jedné z přednášek. Složení produktů bylo pestré. Jednak domácí pečivo, domácí pomazánky, ale i ovoce ze zahrádek. Jako nápoj posloužila balená (heraltická) voda, kterou poskytla místní firma ZON, s.r.o.