Jaký byl úspěšný muž před 100 lety žijící na vesnici? Jak si představuje úspěch žena žijící dnes? Jedna si představí sebe v pozici manažerky některé telekomunikační firmy a jiná jako ženu v domácnosti a matku čtyř dětí. Jaký byl úspěšný člověk žijící před 300 lety? A jak budou za 300 let vnímáni lidé, kteří jsou dnes prezentováni v médiích jako úspěšní?

Kolik dotázaných by dnes v anketě o úspěchu na otázky, zda chce dosáhnout úspěchu a jakého úspěchu chce dosáhnout, odpovědělo (aniž by to byli političtí kandidáti) nějakým následujícím výrokem?  „Mým cílem je pomoci snížit nezaměstnanost v našem městě.“ „Pokud se mi podaří pomoci alespoň několika lidem bez střechy nad hlavou, budu se považovat za úspěšného.“ „Buď dobrovolnickou prací v humanitární organizaci, nebo svými penězi chci pomoci lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace.“

7. ledna 2012 měl v Klubu zdraví přednášku ThB. Jan Majer, v níž jako správný kouč předložil více otázek k předmětu „úspěch“ než uzavřených odpovědí. Posluchači dostali řadu podnětů k vyhodnocování, jak dané téma vnímají a zda by neměli některé své pohledy přehodnotit. Ale některá jednoznačná tvrzení také zazněla: „Úspěch, štěstí a bohatství nejsou synonyma, i když se to tak ve sdělovacích prostředcích někdy prezentuje. A nikdy nehodnoťte svůj úspěch v porovnávání s druhými lidmi…“