Nový rok 2012 zahájil Klub zdraví v Třebíči již tradičním motivačním kurzem pro začínající nekuřáky. „Považuji vás za nekuřáky“, přivítal účastníky kurzu na prvním setkání lektor o.s. Život a zdraví Jaroslav Skoumal. Kurz proběhl během pěti dnů od 9. do 13. ledna v klubovně Městské knihovny na Hasskově ulici. Minimálně dvě setkání kurzu navštívilo celkem 10 účastníků. Z nich se 4 zúčastnili posledního pátého setkání, na kterém vyjádřili spokojenost s obsahem kurzu, který jim pomohl dojít do stavu, kdy se cítí být vnitřně vyrovnaní a definitivně rozhodnutí k cigaretám se již nevracet.