V novém roce 2012 pokračuje Klub zdraví s relaxačními odpoledni, během nichž se účastníci zdokonalují v kreslení. Dnes měli za úkol zaměřit se na dosažení živosti kresby správným stínováním. Jako předlohy jim sloužily profesionálně provedené portréty celebrit. Pohodovou atmosféru setkání v klubovně v Adventním domě podpořila relaxační hudba a popíjení ovocného čaje.