Poslední relaxační odpoledne pořádané Klubem zdraví v roce 2011 proběhlo 18. prosince. Jeho náplní byla výuka kreslení. Protože lekce kreslení jsou směřované na naučení se nebo zdokonalení při kresbě portrétu, byla dnešní náplň věnována kresbě lidské lebky. Instruktor pan Majer (absolvent umělecké průmyslovky, obor malba) vysvětlil nejprve všem společně některá pravidla kreslení a následně pomáhal účastníkům setkání konkrétními osobními radami v jejich kreslířském postupu.