Vždy se věci nepodaří přesně, jak by si člověk přál, což jsme pocítili při realizaci výšlapu Klubu zdraví za americkými kosatci v sobotu 4.6.2011. Náš známý pěstitel udělal ve svých záhonech kosatců zásadní reorganizaci a velké přesazování na konci loňské sezony, žel projevilo se to snížením jejich zdárného ujmutí a nižším počtem květů v letošním roce. Dále jedny regionální noviny nám ochotně otiskly zprávu o plánovaném výšlapu, dokonce ve svých dvou vydáních, ovšem novinářský šotek přehodil v jednom otištění datum ze 4. na 5. června. A předpověď počasí hovořila o bouřkách a dešti na plánovaný termín výšlapu. Přesto se ve stanovený čas sešlo na zastávce MHD na Komenského náměstí kolem 35 účastníků výšlapu, kteří absolvovali příjemnou vycházku přes Polanku podél řeky Jihlavky. Samozřejmě u pěstitelů květin je vždycky něco pěkného ke koukání, takže jsme se rozhodně měli čím pokochat. Mimo jiné nás zaujaly překrásně kvetoucí pivoňky. Pozoruhodných bylo také přibližně patnáct odrůd různobarevných vorlíčků, vzniklých samovolným křížením. Po exkurzi na zahradě se nejméně polovina klubařů odebrala k poušovskému splavu a vychutnala si krásně slunečné počasí při brouzdání nebo i koupání v řece. I když se události vyvinou jinak, než si člověk plánoval, je podstatné těšit se ze všeho, co bylo pěkné. Byla to opravdu zdařilá vycházka.