Tento výšlap měl opravdu poněkud neobvyklý cíl, návštěvu zkušeného kutila – truhláře, který předvedl návštěvníkům z Klubu zdraví práci na soustruhu s využitím některých svépomocně upravených dlát a nástrojů.  Po návštěvě dílny se část klubařů vydala na vycházku ke Kostelíčku a do Libušina údolí. Počasí bylo krásně slunečné, opravdu jako letní.