V návaznosti na Světový den bez tabáku uskutečnil Klub zdraví ve spolupráci s Městskou knihovnou letos již druhý motivační kurz s názvem Rozhodl jsem se nekouřit. Kurz proběhl od pondělí 6.6. do pátku 10.6. v klubovně Městské knihovny. Jedna kuřačka se zúčastnila všech pěti setkání, dva kuřáci se na jedno setkání omluvili. Všichni tři bojují se svým návykem a chtějí zůstat bez tabáku po všechny další dny svého života. I když Klub zdraví se přihlásil na kompetentních místech MÚ do kampaně Světového dne bez tabáku se svým kurzem, program nebyl uveden v oznámeních kampaně. Kurz byl však propagován prostřednictvím pozvánek Klubu zdraví v emailech a do místního tisku. Pokud by se o tomto prostředku dozvěděli mnozí lidé v Třebíči, kteří bojují se svojí závislostí na nikotinu, tak už by možná klubovna Městské knihovny nemusela stačit pro uvedenou aktivitu.

Statistiky uvádějí stabilní počet kuřáků v ČR asi 26-28% z celkové populace. Přitom mezi mládeží a mladými lidmi je podíl kuřáků poněkud vyšší. Pokud si kuřák namlouvá, že kouření není problém, tak pro něj neexistuje ani řešení. V případě, když si přizná, že kouření je jeho osobní velký problém, se kterým se chce rozloučit, tak se o to může pokusit vlastními silami. Opět statistické průzkumy jednotně uvádějí, že pouze 2-3 ze sta kuřáků jsou ve svém úsilí úspěšní. Po několika takových neúspěšných pokusech dosáhne kuřák pouze oslabení svého sebevědomí.

Celosvětové statistiky motivačního kurzu však uvádějí cca 80% trvale abstinujících kuřáků z těch, kteří prošli celým pětidenním kurzem. Někdo si řekne: „Když mi nepomohly jiné zaručené a mnohdy dosti drahé metody, proč by měl fungovat zrovna váš kurz, který je ještě k tomu zadarmo?“ Protože kurz řeší podstatu věci a tou je posílení vůle člověka, který si opravdu přeje s kouřením skončit. Každý kuřák, který si opravdu přeje skončit s tabákem, může zatelefonovat na kontaktní číslo 603 173 135 a domluvit se o možnosti připravit další kurz v nějakém přijatelném termínu, kterého by se mohl zúčastnit. Klub zdraví je schopen zajistit motivační kurz i pro zaměstnance přímo v prostorách některé třebíčské firmy, kde se přihlásí alespoň malá skupinka zájemců.