V neděli 16. ledna 2011 bylo opravdu mimořádně pěkné, slunečné počasí, skutečně jak na jaře. Přesto se odpoledne v klubovně Adventního domu sešel jedenáctičlenný tým na relaxačním odpoledni místního Klubu zdraví, který dal přednost tvůrčímu odpočinku před vycházkou. Jeho členové se pod odborným vedením Jana Majera učili kreslit. Tentokrát jako předloha sloužila vlastní ruka. Učitel zde motivoval své žáky slovy: „Pokud vás baví kreslit, tak je to signál, že alespoň nějaký talent máte. Proto doma trénujte a za 4 týdny se opět sejdeme a uvidíme, jak jste se zlepšili.“