V pondělí 17. ledna 2011 v 17:00 se v Adventním domě v Třebíči (Jungmannova 16) sešla skupinka zájemců o studium Bible. V návaznosti na sérii přednášek Jak číst Bibli s porozuměním (proběhla na podzim minulého roku) byla tentokrát otevřena nová série s názvem Biblické desatero. V zahajované sérii přednášek bude ThB. Jan Majer (pastor třebíčského sboru Církve adventistů s.d.) probírat aspekty hebrejské gramatiky i kontextu celé Bible k pochopení smyslu na první pohled jednoduchých, ale obsahově velice hlubokých výroků. Série přednášek bude pokračovat minimálně po deset následujících pondělků vždy ve stejný čas a na stejném místě. Součástí přednášek je i diskuse o daném předmětu. Překážkou ani podmínkou k účasti na přednáškách není jakékoliv vyznání účastníků, zúčastnit se může každý, kdo má o dané téma zájem i ti, kteří nemohli navštívit kterékoliv z již uskutečněných setkání. Účast na přednáškách je zdarma.