První pracovní týden v novém roce 2011 se v klubovně Městské knihovny v Třebíči na Hasskově ulici scházela zvláštní skupinka. Jejím úkolem bylo pomoci některým ze zúčastněných, rozloučit se s jejich návykem kouření cigaret. Kromě aktivistů Klubu zdraví, kteří zorganizovali tento motivační kurz, známý pod názvem Rozhodl jsem se nekouřit, se všech pěti setkání v odpoledních hodinách pěti pracovních dnů, zúčastnili dva kuřáci a lektor kurzu ThB. Jan Majer. Městská knihovna podpořila tento projekt poskytnutím prostor pro všechna setkání. Jan Majer názorným způsobem, za pomoci prezentací,

probíral různé aspekty změny návyku a posílení motivace končících kuřáků překonat svůj návyk. Účelem instrukcí bylo pomoci končícím kuřákům překonávat abstinenční příznaky v následujících 24 hodinách do dalšího setkání a poradit jim, jak postupovat v dalším období, aby jejich rozhodnutí zůstalo trvalé. Kurz také navštívili dva bývalí kuřáci, kteří se podělili se svojí zkušeností, jak u nich probíhalo odvykání kouření. Jednou z nich byla paní Jitka Š. která absolvovala tento kurz v r.2003. Jako jediná kuřačka se tehdy zúčastnila všech pěti setkání a tím nastartovala novou etapu ve svém životě, tentokrát už bez cigaret.

Letošní lednový kurz byl druhý realizovaný v Třebíči za osmileté období fungování místního klubu zdraví. Celého kurzu se pravidelně zúčastnili 2 odvykající kuřáci pan Tomáš P. a paní Bohumila Š. Další kuřák se zúčastnil pouze jednoho a jedna kuřačka pouze dvou setkání. V pátek 7. ledna odcházeli z kurzu tři bývalí kuřáci a loučili se s ujištěním, že chtějí vytrvat v nastartovaném procesu a k cigaretám se už nevracet. Není to jenom jejich osobní věc. Záleží na každém z okruhu jejich přátel a rodinných příslušníků, aby je v jejich rozhodnutí povzbuzoval a ocenil vítězství, která již nad svou chutí vybojovali. Po pěti dnech se jejich tělo očistilo od nikotinu a nyní je čeká asi 3 týdenní období, kdy budou bojovat s podvědomými vypěstovanými reakcemi a hledat nové, bezpečné způsoby „relaxačních rituálů“. Někteří bývalí kuřáci uvádějí, že toto období změny zažitých reflexů je ještě delší než oněch standardních 21 dnů vytváření si nového návyku. Samozřejmě každý člověk v minulosti závislý na jakékoliv návykové látce, musí být velice obezřetný a vyhýbat se místům a situacím, které by jej mohly znovu vtáhnout do starých kolejí.