V pondělí 20. prosince 2010 se v Adventním domě sešli účastníci závěrečné přednášky ThB. Jana Majera ze série Jak číst Bibli s porozuměním. V uplynulých deseti setkáních se účastníci „pročetli“ prvními 9 kapitolami knihy Genesis (1. Mojžíšovy). Sami si formulovali, které skutečnosti je v těchto příbězích zvláště zaujaly. Následně Jan Majer vyložil některé odstíny významů biblického textu, které nejsou v českých překladech dosti zřejmé a poukázal na souvislosti těchto příběhů v širším kontextu celé Bible a lidského života. Příležitostně byly vzneseny námitky a otázky, které byly konzultovány při vzájemné diskuzi. Účastníci se těší na další sérii biblického studia, které je plánováno po Novém roce. Bude v něm otevřeno nové téma, kterého se budou moci zúčastnit i ti, kteří nenavštěvovali uplynulý předvánoční cyklus.