V sobotu odpoledne 18. prosince 2010 se při přednášce v Klubu zdraví cestovatel Jaromír Ludvík podělil o další zážitky z Izraele při 2. promítání svých fotografií z této své cesty. Tentokrát byla pozornost zaměřena na různá místa známá z Bible – města Nazaret, Betlém, Kána Galilejská, oblast Genezaretského jezera a údolí kolem řeky Jordánu. Zájemci o oblast Blízkého východu se mohou těšit ještě na 3. část promítání, která je předběžně plánována na březen.