V návaznosti na minulou přednášku se 29.října věnovala pozornost otázkám: Jakým způsobem projevovat lásku, aby jí druhý člověk rozuměl? Proč lidé, kteří se kdysi milovali, se nyní rozvádějí? Co se stalo s jejich láskou? Projevovat lásku správným způsobem, to je základní kámen harmonického vztahu. Jaký jazyk lásky používá osoba, kterou miluji? Jak to poznám? ThB. Jan Majer se zde snažil povzbudit a pomoci posluchačům, aby ve svém intimním vztahu prožívali štěstí a naplnění v mnohem větší míře, než doposud.