S přicházejícím chladnějším počasím se Klub zdraví v Třebíči začíná opět věnovat tvůrčím a výtvarným činnostem. V neděli odpoledne 30. října 2011 se v klubovně Adventního domu sešla skupinka zájemců o výuku kreslení. Účastníci byli jak dospělí, tak děti. Podle odborné instruktáže ThB. Jana Majera, který vystudoval uměleckou průmyslovku, obor malba, se učili stínovat.

V dnešní hektické době zaměřené na výkon a zisk je jedinečnou předností se uvolnit a objevovat své tvůrčí schopnosti. K tomu mají sloužit tato relaxační odpoledne s šálkem čaje a v doprovodu tiché uklidňující hudby.