22. října 2011 se uskutečnila přednáška Klubu zdraví zaměřená na otázku, kterou si kladou mnozí lidé: Proč se dobrým lidem stávají zlé věci? ThB. Jan Majer v této přednášce použil jako názornou ilustraci známý biblický příběh.  Dále byly probírané následující otázky: Proč bych měl naslouchat druhému člověku? Jaký důvod mám k tomu, abych ho miloval a usiloval o jeho prospěch? Jak nenechat po sobě šlapat a přitom ve své obraně neudělat situaci ještě horší?