V sobotu 16.7. zahájil Klub zdraví sérii letních výšlapů návštěvou Památníku (muzea) Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Součástí prohlídky muzea byl výklad o historii vzniku tohoto jedinečného překladu Bible do češtiny, prohlídka replik dobových tisků a prohlídka muzejní části věnující se osobnosti Jana Ámose Komenského. Dále následovala prohlídka místního kostela, který na přelomu 16. a 17. století sloužil jednotě bratrské k bohoslužbám. Návštěva Památníku Bible kralické byla zakončena prohlídkou vykopávek místní tvrze, ve které byla kdysi kralická tiskárna  umístěna. Někteří klubaři zde ukončili svoji účast na výšlapu, ale polovina z osmnácti účastníků se vydala na další etapu, a sice túru do Náměště přes oboru patřící k náměšťskému zámku. Trasa byla dlouhá cca 4 km. Po příjemném prostředí obory následovala „třešnička na dortu“ v podobě prohlídky zámecké zahrady. Počasí bylo krásně slunné, takže výšlap hodnotíme jako suprový 😎  .