V sobotu 25.6. měl Klub zdraví dosti nabitý program. V 14:00 se v Adventním domě uskutečnila přednáška ThB. Jana Majera s názvem Vypořádat se s minulostí – svoboda získaná odpuštěním. Při této příležitosti byla předána cena za účast a správnou odpověď v soutěži Klubu zdraví. Soutěž byla vyhlášena ve zpravodajském emailu rozesílaném příznivcům Klubu zdraví, konkrétně se jednalo o programy v měsíci červnu. Otázka zněla: O které dvě země se jednalo v cestopisných přednáškách v letošním roce uskutečněných Klubem zdraví? Ze čtyř možností byla správná odpověď a) Izrael a Panama. Protože přišla jediná správná odpověď, tak slíbený dárek (knihu Rady naší babičky) bez nutnosti losování dostala její odesílatelka paní Marie Bulíčková. Zároveň obdržela i dárky za účast v soutěži, které věnovala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Po skončení přednášky následoval od 15:30 výšlap za pěstitelem květin panem Aloisem Mikyskou. Tentokrát se jednalo o různě barevné druhy lilií. Výšlapu se zúčastnilo více než 20 účastníků, kteří si prošli příjemnou vycházku od autobusového nádraží přes Polanku až do zahradní kolonie Poušov.