V sobotu odpoledne 3. září 2011 pořádal Klub zdraví přednášku s názvem „Jsou muži opravdu takoví, jak si myslíte?“ Otázka v názvu byla směřována především na ženy, protože již v pozvánce následovaly charakteristiky očekávaného obsahu: „Jak druhá polovina lidstva myslí, co cítí a jak se chová? Muži jsou jiní a upřímně řečeno, jsme jiní rádi … A jsem si jist, že vy se zase ráda díváte na svůj oblíbený televizní pořad a nepotřebujete pořád přepínat kanály, abyste věděla, co běží jinde…“. V přednášce hovořil Jan Majer o charakteristikách mužského cítění a od toho se odvíjejících doporučeních pro ženy, jak s muži jednat v zájmu fungujícího porozumění. Ovšem pro muže posloužila jako nastavené zrcadlo a podnět k sebezpytování, kde je především žádoucí své emoce a sklony držet pod kontrolou. Nahrávka přednášky je dostupná v sekci „ke stažení“.