10. září měl Klub zdraví v Adventním domě přednášku, která měla spíš charakter koncertu. Kvarteto ve složení Aleš Zástěra (kontrabas, klavír), Bohuslav (fagot) a Hana (housle) Vysloužilovi a Šárka Bartošová (klavír) zahráli ukázky ze skladeb velkých hudebních mistrů (Bach, Handel, Dvořák,……). Aleš Zástěra mezi jednotlivými skladbami hovořil o charakteristikách hudby a vlivu těchto charakteristik na vnímání a zdraví člověka. Přítomní posluchači vyjádřili mimořádné uspokojení a uznání za zahrané skladby i za odborný hudební výklad. Sestřih programu je možné si stáhnout v sekci „ke stažení“.