31. října 2010 Klub zdraví v Třebíči opět zahájil období Relaxačních odpolední.  Setkání, se stejně jako minulou zimu, uskutečňují v klubovně Adventního domu. V úvodu byla předána odměna paní Daniele F., která vyhrála ve slosování soutěže ve znalostech činností Klubu zdraví v letošním roce. Dále se účastníci setkání věnovali výuce kreslení pod odborným dohledem Jana Majera. Cílem této činnosti je prožívat radost z tvůrčí práce, bez nutnosti splnit jakékoliv normy. I když účastníci neřeší nějaké konkrétní onemocnění, tak se zde jedná o arteterapii, která napomáhá uvolnění a navození radostného prožitku.