V sobotu odpoledne 30. října 2010 se v Adventním domě uskutečnila přednáška s názvem Jak komunikovat s mužem.  ThB. Jan Majer uvedl hned v úvodu, že problém komunikovat s mužem asi většinou nemá muž, ale žena a to obvykle jeho manželka, či přítelkyně. Přítomní dali všeobecně za pravdu řečníkovi v tom, jak velice věrohodně popsal typické scény uvíznutí partnerské komunikace „na mělčině“ a vyložil obvyklé příčiny, které zdárnou komunikaci ohrožují. Dále byly představené typicky mužské vzorce myšlení, jež je nutné respektovat a v nichž má své důležité, nikoliv však jediné místo sex respektive mužská sexualita. Přednáška byla zakončena výzvou pro ženy, aby uvedená doporučení především vyzkoušely, a tak v praxi objevily, že překážky v partnerské komunikaci je možné překonat nebo alespoň minimalizovat. Jeden z mnoha uváděných příkladů ze života citoval ženu, která po neuspokojivém partnerském vztahu navázala nový vztah s „pozorným“ spolupracovníkem. Po rozvodu a vytvoření nové rodiny zhodnotila žena svoji situaci: „Jsem už dost chytrá, ale příliš pozdě. Žiji s mužem, kterého moje děti nezajímají, protože nejsou jeho. Ony navštěvují psychologa, protože neví „čí jsou“. A komunikace s novým mužem je ještě horší, než byla s prvním. Kdybych všechno úsilí, které jsem věnovala do nového vztahu, investovala do vztahu původního, určitě bych dosáhla mnohem lepších výsledků.“