V sobotu 19.června 2010 proběhla přednáška místního Klubu zdraví v Adventním domě. Lektor o.s. Život a zdraví Jaromír Ludvík hovořil na téma Voda jako silný nápoj. Představil nejenom procesy očisťovaní lidského organizmu, které fungují právě a jedině za pomocí vody, ale popsal i několik jednoduchých prostředků pro léčbu, patřících do oblasti hydroterapie. Doporučované návody a zákonitosti přiblížil ilustracemi a poutavými příběhy z běžného života, někdy ovšem s popisem neobvyklých situací za války či při letecké nehodě apod.  Posluchači byli motivování k pravidelnému pitnému režimu popisem pozitivních účinků vody na řadu tělesných neduhů, ale i blahodárný vliv, který má voda na lidskou psychiku a imunitní systém.