V sobotu 16. října 2010 ve 14:00 se uskutečnila přednáška Aleny Vognarové – absolventky Institutu zdravého životního stylu ve Fredheim v Norsku o vlivu lidské psychiky na vznik, vývoj a léčbu onemocnění. Posluchači se mimo jiné seznámili se 7 teoriemi zdraví, což už samo napovídá, jak různě se mohou lidé dívat na tak samozřejmý pojem, jako je zdraví člověka. Paní Alena Vognarová představila tzv. holistický pohled, který se snaží dívat na člověka jako na komplexní bytost a brát ohled na souvislosti a vzájemné ovlivňování následujících oblastí lidského života:

1)      tělesné (fungování lidského těla)

2)      společenské (prožívání mezilidských vztahů)

3)      duševní (např. projevy vlastního temperamentu,jak člověk zachází s informacemi, jak přemýšlí atd.)

4)      duchovní (jak člověk hodnotí sám sebe a své místo ve světě, ve kterém žije; jak vnímá svoji vlastní hodnotu; jak prožívá svůj vztah ke Stvořiteli a svoji odpovědnost a respektování či nerespektování Jeho autority).