V sobotu 9. října 2010 od 14 hodin se v Adventním domě uskutečnila 1. z třídílné série promítání fotografií z Palestiny. O zkušenosti z cesty se s posluchači podělil cestovatel Jaromír Ludvík. Název přednášky Jeruzalém z různých stran napovídá o kterou část se tentokrát jednalo. Před diváky se střídala známá i méně známá místa např. Zeď nářků, uličky města, Olivová hora aj. Další díl promítání je plánován na 11. prosince ve 14 hod.