Rozmach hříchu a Boží reakce

http://www.dreamstime.com/-image7707561Přestože byli první lidé (Adam a Eva) vyhnáni ze svého domova, nepřestali být tím, čím je Bůh stvořil – jeho obrazem ( Gn 5,1). To, že děláme chyby, přeci neznamená, že bychom přestali být lidmi.Vzpoura proti Bohu však poznamenala naše lidství. První lidé měli všechny předpoklady, aby se těšili ze všeho krásného, co jim Bůh dal. I když Adam a Eva neposlechli Boha a jedli za zakázaného stromu, hned nezemřeli. Začínalo to vypadat, že se přeci jenom vše v dobré obrátí. Adamovi a Evě se narodili dva zdraví synové – Kain a Ábel. Jednou měli Hospodinu přinést oběť. Bůh však Kainovu oběť nepřijal, protože měl špatné pohnutky ke svému jednání.  Kain nedokázal svůj hněv ovládnout. Pozval Ábela na vycházku a tam ho zabil. Do rodiny, která měla být příkladná, vstoupila žárlivost, zloba a nakonec i vražda.

Po tak strašném činu bychom očekávali, že Bůh vraha zničí. Nic takového se však nestalo. Na celém příběhu Kaina však jasně vidíme, že lidé ztráceli schopnost se správně orientovat v životě. Rodinný život se stal zdrojem bolesti. Když čteme v Bibli dál, vidíme něco, co nás může velmi překvapit. Začalo to jednou chybou a pokazilo se všechno. Proč se to všechno stalo? Jak tomu porozumět?

Záznam celé přednášky: „Rozmach hříchu a Boží reakce“

Ne všechno je tak, jak se na první pohled zdá…

581759_154353904725338_728261919_nÚsta spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Kazatel 5,2 (Bible)

Návštěvník zoologické zahrady si všiml, že jeden ošetřovatel tiše pláče v koutě klece. Když se ho zeptal, co se stalo, dozvěděl se, že v noci zemřel slon.
“Měl ho moc rád, že!” zeptal se návštěvník druhého ošetřovatele. “To je trochu jinak,” odpověděl mu. “Ten chlapík pláče, protože dostal za úkol vykopat mu hrob!”

Jedna rodina spěchala do nemocnice, aby jim všem udělali výplach žaludku. “Určitě jsme se otrávili!” křičeli, když v panice doběhli do nemocnice. “Kočka, které jsme dali zbytky od oběda, dostala náhle žaludeční křeče
a začala se svíjet!”
“Říkala jsem ti, že ty houby jsou divné!” křičela žena.
Přestože neměli žádné zdravotní problémy, lékař si je nechal pro jistotu v nemocnici na pozorování.
Když se po několika hodinách vrátili domů, našli kočku docela v pořádku a vedle ní – pět malých koťátek!
Unáhlená rozhodnutí často dostanou lidi do směšných situací. Někdy to může být trapné, nebo dokonce velmi nebezpečné. Právě proto bychom si měli dávat pozor a rozlišovat, co je skutečnost, a co se nám pouze na první pohled zdá.

“Nepodlehnout nikdy iluzi není v lidských silách. V lidských silách je však nenechat se zdrtit deziluzí.” A. Pridal

Tajemství Bible – Bible jako velkolepý příběh

Studium BibleŽivot je náhoda nebo záměr? Proč se dobrým lidem dějí zlé věci? Kde se zde vzalo zlo? Jak napravit rozbité vztahy? Jak Bůh dokazuje, že existuje? Odhalení tajemství Bible je cestou
k moudrosti a poznání, které je přístupné pro každého člověka, který bude Bibli naslouchat.

Studium Bible je nezávazné. 
Cílem studia je pomoci k tomu, aby každý sám mohl Bibli porozumět.

od 10. března 2014 

každé pondělí od 18 hodin

Odpřednášená témata ke stažení zde: