581759_154353904725338_728261919_nÚsta spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Kazatel 5,2 (Bible)

Návštěvník zoologické zahrady si všiml, že jeden ošetřovatel tiše pláče v koutě klece. Když se ho zeptal, co se stalo, dozvěděl se, že v noci zemřel slon.
“Měl ho moc rád, že!” zeptal se návštěvník druhého ošetřovatele. “To je trochu jinak,” odpověděl mu. “Ten chlapík pláče, protože dostal za úkol vykopat mu hrob!”

Jedna rodina spěchala do nemocnice, aby jim všem udělali výplach žaludku. “Určitě jsme se otrávili!” křičeli, když v panice doběhli do nemocnice. “Kočka, které jsme dali zbytky od oběda, dostala náhle žaludeční křeče
a začala se svíjet!”
“Říkala jsem ti, že ty houby jsou divné!” křičela žena.
Přestože neměli žádné zdravotní problémy, lékař si je nechal pro jistotu v nemocnici na pozorování.
Když se po několika hodinách vrátili domů, našli kočku docela v pořádku a vedle ní – pět malých koťátek!
Unáhlená rozhodnutí často dostanou lidi do směšných situací. Někdy to může být trapné, nebo dokonce velmi nebezpečné. Právě proto bychom si měli dávat pozor a rozlišovat, co je skutečnost, a co se nám pouze na první pohled zdá.

“Nepodlehnout nikdy iluzi není v lidských silách. V lidských silách je však nenechat se zdrtit deziluzí.” A. Pridal