Již druhou přednášku, během měsíce února, zaměřenou na cestování měli možnost navštívit účastníci Klubu zdraví. V sobotu odpoledne 25.2. vyprávěl Ing. Hedbávný své zkušenosti z cesty po Irsku.  Na svých fotografiích zachytil typické i originální pohledy do irské krajiny i měst. Kromě vyprávění o některých irských zvláštnostech také ocenil péči, kterou Irové věnují svým historickým památkám a všeobecnou čistotu na veřejných prostranstvích i zastrčených místech.