V sobotu 4. února pořádal Klub zdraví Třebíč program pro milovníky cestování. Cestovatel a archeolog Mgr. Milan Vokáč se svojí manželkou vyprávěli o své cestě autostopem do oblastí Provence, Languedoc, Andorra, Katalánie.  Vyprávění bylo doprovázeno promítáním fotografií a některé zážitky by obohatily i leckterý akční film.