V sobotu 18. 2. 2012 proběhla přednáška místního Klubu zdraví v Adventním domě. ThB. Jan Majer hovořil na téma odvaha s názvem: „Existují dnes ještě hrdinové?“ Přednášející citoval mnoho slavných osobností a ukázal na různá pojetí odvahy. Skutečná odvaha se váže s pevným charakterem, ovšem odvaha bez charakteru je troufalost.

Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.