Jako již mnohokrát, počasí bylo příznivé naplánovanému výšlapu Klubu zdraví. V průběhu odpoledne v sobotu 30.4.2011 klubaři navštívili v Poušově známého pěstitele květin pana Aloise Mikysku, který představil pestrou směsici kvetoucích tulipánů. Také zodpověděl řadu zvídavých otázek o své praxi v pěstování květin. Po prohlídce tulipánů se všichni, kteří se nezalekli hřmění a mraků, vydali na procházku proti proudu řeky Jihlavky. Mraky se skryly za obzorem, ale opět se objevily i s následným deštěm, až když turisté nasedali do svých aut po absolvování 6 kilometrové túry.