V neděli 13.3.2011 se klubovna v Adventním domě naplnila účastníky dalšího relaxačního odpoledne s výukou kreslení portrétu. Většina z účastníků se již mohla nazvat tradičními, ale naopak někteří měli svoji relaxační premiéru v Klubu zdraví. Výuka byla postavena tak, aby zkušenější i méně zkušení mohli opět o kousek poporůst ve svém tvůrčím vyjádření. Instruktor Jan Majer tentokrát zaměřil výuku na nácvik kresby rtů jako další podstatné části portrétu.