Co na to říká Bible? Skutečně existuje jen to, co vidíme? Funguje vyvolávání duchů? Existuje satan? Jestli ano, jaký je? Co o něm říká Bible? Měl bych se ho bát, nebo je naprosto neškodný?

Posláním klubů zdraví je podporovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní i sociální. Přednáška ThB. Jana Majera v sobotu 29.1.2010 byla jeden z mála programů v historii Klubu zdraví v Třebíči, který se jednoznačně zabýval duchovní oblastí. Možná má někdo pochybnost, zda duchovní oblast se týká lidského zdraví. Ovšem řada lidí, kteří si zahrávali s nějakou formou spiritismu, okultismu či jiných obdobných praktik, které se skrývají pod zdánlivě nevinnými či „bohulibými“ pojmy, se v důsledku svých experimentů dostala do stavů úzkostí či depresí. Takové skutečnosti jsou spolehlivým dokladem toho, že chybné zacházení s duchovní dimenzí může minimálně zdraví člověka podstatně ohrozit. Nahrávka přednášky je k dispozici v sekci „ke stažení“.