Pracovnice Oblastní Charity Třebíč paní Blanka Spilková navštívila v sobotu odpoledne 26.3.2011 Klub zdraví v Adventním domě, kde ve své přednášce seznámila návštěvníky s historií vzniku Charity a různými službami, které Charita poskytuje konkrétně na Třebíčsku. Služby jsou zaměřené na zájmové činnosti a vzdělávání pro mladé lidi nebo na pomoc v různých tíživých situacích jako například drogové závislosti, mentální nebo fyzické postižení, nemohoucnost z důvodu stáří či nemoci anebo situace, kdy člověk přijde o střechu nad hlavou. Využít služeb Charity je možné i zapůjčením různých zdravotních pomůcek, zajištěním „sousedské výpomoci“ při nákupech a úklidu nebo odborná pomoc při zajištění denní hygieny, léčebných procedur atd. Bližší informace o službách Oblastní Charity Třebíč naleznou zájemci na jejích webových stránkách nebo se mohou telefonicky zeptat na radu přímo paní Spilkové (t. 739 389 138).