12. listopadu v přednášce pořádané Klubem zdraví v Adventním domě hovořil ThB. Jan Majer o naléhavé potřebě každého člověka mít životní směr či vizi. K získání radosti a uspokojení ze způsobu jak člověk prožil svůj život, nezbytně potřebuje mít realistický záměr, který jej přesahuje. K uskutečnění takového záměru musí vynaložit dost svojí životní energie, ale dosažení přiměřených výsledků opět člověka obohatí a doplní jeho životní energii.