V sobotu odpoledne 16.dubna 2011 pořádal Klub zdraví přednášku Mgr. Petra Jelínka, doktoranda z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR. V 1.části přednášky představil Petr Jelínek současný vědecký pohled na složení atmosféry Země před vznikem života, poukázal na omezené možnosti syntézy organických látek v této atmosféře a podrobně seznámil posluchače s komplikovanou syntézou peptidů v chemických laboratořích. V 2. části se zaměřil na možnosti, jaké má při pokusu syntetizovat peptidy a nukleové kyseliny neživá příroda a na nízkou pravděpodobnost úspěchu takových pokusů. Na závěr zhodnotil často používané nevhodné srovnávání nepravidelných bílkovin a nukleových kyselin s krystaly, vodními víry a jinými strukturami obsahujícími pravidelný řád. Přednáška byla zakončena zodpovídáním otázek posluchačů a diskuzí mj. i nad tím, proč vzniku života nemohl pomoci přírodní výběr.