V sobotu 20. listopadu 2010 se v Adventním domě uskutečnila přednáška ThB. Jana Majera Úspěch znamená více, než jen vydělávat peníze. Co to znamená být úspěšný? Existuje skutečně návod k úspěchu? Jakou máme možnost být opravdu úspěšní? Na příkladech s kterými se v životě setkal osobně nebo prostřednictvím médií ukázal Jan Majer, že společenská popularita ani bohatství nezajišťují pocit štěstí. Dokonce mnohdy přímo ohrožují a ničí kvalitní mezilidské vztahy, bez kterých jsou dosažené cíle znehodnocené. Skutečný úspěch je spojen s pocitem štěstí, protože člověk dělá to, co skutečně dělat chtěl. Krátkodobá euforie není skutečným hodnocením úspěšnosti života, ale to jak člověk zhodnotí svůj život jako celek.

„Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme s tím, co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoliv v dostávání – v úsilí, ne ve vítězství.“ Wynn Davis.