V neděli 28. listopadu 2010 se v Adventním domě sešly téměř tři desítky účastníků relaxačního odpoledne, jehož náplní byla výroba adventních věnců pod odborným vedením instruktorky Renaty Dohnalové. I když je možné si takovou dekoraci koupit, určitě z ní má člověk mnohem větší radost, pokud si ji sám vyrobil. Pro většinu by bylo příliš náročné nebo neuskutečnitelné si takový výrobek udělat sám. Proto mnohé účastnice rády využívají již několikaletou tradici relaxačních odpolední s náplní rukodělných činností, které provozuje místní Klub zdraví.