V sobotu odpoledne 24.4.2010 se v Adventním domě uskutečnila přednáška o zvládání stresu, kterou měl kazatel místního sboru ThB. Jan Majer. Posluchači si ujasnili zákonitosti a fáze stresu a životně nebezpečné dlouhodobé přetěžování stresem pro každého člověka. Cílem přednášky bylo stanovit si realistická pravidla jak se stresem zacházet, minimalizovat destrukční účinky přetěžování stresem a využívat jej v maximální míře jako energii posouvající člověka k vytčeným cílům.