V sobotu 5. června se v Adventním domě uskutečnila již 5. ze série přednášek o zvládání stresu. Kazatel místního sboru ThB. Jan Majer se tentokrát věnoval jednotlivým etapám života a specifickým charakteristikám stresové zátěže, které se v nich projevují.  Poukázal na prospěšnou stránku přiměřeného stresu pro zdravý vývoj osobnosti člověka. V závěrečné části přednášky probral příčiny stresu, které jsou charakteristické pro ženy. V protikladu k ženám muži některé skutečnosti života neprožívají tak intenzivně a tím jsou schopni se věnovat mužské roli v rodině – otce a manžela. Tento rozdíl v psychice obou pohlaví je vlastně předpokladem zdravého fungování manželství a rodiny.