V sobotu odpoledne 12. června se v Adventním domě uskutečnila 6. a již poslední přednáška ze série Zvládni svůj stres. Kazatel třebíčského sboru ThB. Jan Majer se tentokrát zaměřil na rekapitulaci metod, které mají člověku pomoci stres zvládnout a usměrnit jej tak, aby se nestal překážkou, ale pozitivním stimulem.  Probral seznam nejčastějších mylných domněnek, které mohou na člověka působit ubíjejícím vlivem.  A nastínil postup, kterým je možné pozitivně ovlivnit vlastní myšlení tak, aby v člověku nevyvolávalo v nežádoucí míře negativní emoce. Posluchači uvažovali, jak by mohli zlepšit uplatňování pravidelného cvičení, odpočinku nebo siesty, využití různých metod vodoléčby nebo léčivých bylin a tím přispět k vyrovnávání se s vlastním stresem, ale i léčbě nebo alespoň zmírnění některých svých neduhů a chorob.  Dále si všichni vyzkoušeli nácvik techniky rychlé relaxace.  Kromě aspektů fyziologických a psychologických poukázal Jan Majer i na stránku duchovní.  Například meditace nad biblickými žalmy může člověku napomoci zpytovat vlastní prožitky a objevovat vnitřní pokoj, který pisatelé těchto starozákonních textů nacházeli ve vztahu k milujícímu Bohu – Stvořiteli, a to právě v bolestných chvílích vlastního selhání nebo dokonce ohrožení života.