V sobotu odpoledne 25. 10. 2010 se v Adventním domě uskutečnila plánovaná přednáška Desatero předsudků o homosexualitě. Homosexualita, o které se ještě před zhruba dvěma generacemi v takzvaně slušné společnosti veřejně nemluvilo, se stala v dalších letech postupně tématem etickým, pastoračním a politickým. Když řekneme, že vrozená homosexualita se týká jen 0,2-0,6% české populace, může se zdát tato hodnota jako nepatrná. Faktem však zůstává, že 0,6 % z 10.000.000 je 60.000. Homosexualita se tedy týká 60.000 občanů ČR. Toto číslo už není tak zanedbatelné. ThB. Jan Majer v přednášce představil pohledy medicínské, etické i biblické. Zdůvodnil neopodstatněnost oněch deseti předsudků, které jsou ve společnosti rozšířené, ale nastínil i přístup, jak se k dané problematice postavit. Potřebu vyrovnat se s takovým jevem pociťují především ti, kterých se to osobně týká a nebo jejich nejbližší rodinní příslušníci či jinak blízcí lidé.