Národní týden manželství: Síla lásky a úcty

Síla lásky a úcty - národí týden manželství 2019 V rámci Národního týdne manželství Vás zveme na přednášku:
 Síla lásky a úcty.

Většina vztahů začíná zamilovaností. Ta však sama o sobě neučiní vztah   trvale naplňujícím. Přijďte objevit, jak pomocí lásky a úcty zůstat šťastní v   manželství po celý život.

Přednáška proběhne v pondělí 11.2.2019 od 17:00 do 18:00 v Adventním domě na adrese Jungmannova 113/16, Třebíč.
Přednáší: David Kogut, B.Th.

Pondělní večery nad Biblí

studium-markova-evangelia2V období od 3. října do 19. prosince 2016 každé pondělí od 17:00 do 18:00 se v Adventním domě (Jungmannova 16, Třebíč) uskutečňují setkání pro zájemce (členy i nečleny církve), kteří se chtějí vzájemně sdílet o porozumění biblickému textu. Toto období bude věnováno Evangeliu podle Marka. Setkání moderuje kazatel místní církve ThB. David Kogut.

Vánoční koncert v r. 2015

vanocni-koncert-2015

V předvánočním období pořádá sbor Církve adventistů s. d. v Třebíči vánoční koncert nejenom pro své členy, ale pro všechny, kteří mají zájem nechat se oslovit zpěvem duchovních písní za doprovodu: klavíru, kytary, houslí a perkusí v různých variacích. Koncert se uskuteční v Adventním domě, Jungmannova 16, Třebíč, v neděli 20. 12. 2015 od 16:00 hod. Bude provázen mluveným slovem a realizován skupinou  hudebníků ve složení Lenka Kapustová, Ellen Klodová a David Kogut. Vstup volný.

Večery nad Biblí

151027_trebic_bh1

V období od 26. října do 21. prosince 2015 každé pondělí od 17:00 do 18:00 se v Adventním domě (Jungmannova 16, Třebíč) uskutečňují setkání pro zájemce (členy i nečleny církve), kteří se chtějí vzájemně sdílet o porozumění biblickému textu. V bloku s názvem „Poslední Ježíšův týden“ je zvolena část Janova evangelia od 13. kapitoly. Setkání moderuje kazatel místní církve ThB. David Kogut.

Potopa světa, jako radikální řešení problému zla

web-noah-1-paramntI když odsouzení hříchu s sebou nese zkázu postiženého světa, Bůh opět projevuje svůj laskavý postoj ke svému stvoření. Noemu řekne, co má dělat; dá mu příkaz, aby postavil archu, ve které zachrání celou svojí rodinu s některými zvířaty. Proč Bůh bere do lodi zvířata? Činí tak proto, že má zájem o vše, co stvořil – včetně zvířat. Záchrana není zaměřená jenom na lidský rod. Příběh o potopě nám otevírá dvojí pohled na Boha: je svatý Soudce, ale i soucitný Zachránce.

Proč se Bůh rozhodl pro tak razantní řešení?
Lidskou společnost ovládlo zlo. Zlo je soběstředné svojí povahou. Je univerzální a je radikální. Zlo se nachází v lidském srdci. Had pokušitel způsobil, že místo toho, aby se všechno točilo v mém srdci kolem Boha, začalo se všechno otáčet kolem mého já. Spasení (záchrana) v tomto konceptu je změna myšlení. Lidské sobectví, násilí a neznalost je funkčním důsledkem narušeného vztahu s Bohem. 

Problém je v tom, že bylo změněno lidské srdce. To, jak lidské srdce „přemýšlí“. Proto, aby nastala změna, je potřeba změnit lidské srdce. Z toho vyplývá, že vnější okolnosti nejsou příčinou toho, jestli jsem šťastný nebo nešťastný. Záleží na tom, v jakém stavu je moje srdce.

Celá přednáška ke stažení zde: 

Rozmach hříchu a Boží reakce

http://www.dreamstime.com/-image7707561Přestože byli první lidé (Adam a Eva) vyhnáni ze svého domova, nepřestali být tím, čím je Bůh stvořil – jeho obrazem ( Gn 5,1). To, že děláme chyby, přeci neznamená, že bychom přestali být lidmi.Vzpoura proti Bohu však poznamenala naše lidství. První lidé měli všechny předpoklady, aby se těšili ze všeho krásného, co jim Bůh dal. I když Adam a Eva neposlechli Boha a jedli za zakázaného stromu, hned nezemřeli. Začínalo to vypadat, že se přeci jenom vše v dobré obrátí. Adamovi a Evě se narodili dva zdraví synové – Kain a Ábel. Jednou měli Hospodinu přinést oběť. Bůh však Kainovu oběť nepřijal, protože měl špatné pohnutky ke svému jednání.  Kain nedokázal svůj hněv ovládnout. Pozval Ábela na vycházku a tam ho zabil. Do rodiny, která měla být příkladná, vstoupila žárlivost, zloba a nakonec i vražda.

Po tak strašném činu bychom očekávali, že Bůh vraha zničí. Nic takového se však nestalo. Na celém příběhu Kaina však jasně vidíme, že lidé ztráceli schopnost se správně orientovat v životě. Rodinný život se stal zdrojem bolesti. Když čteme v Bibli dál, vidíme něco, co nás může velmi překvapit. Začalo to jednou chybou a pokazilo se všechno. Proč se to všechno stalo? Jak tomu porozumět?

Záznam celé přednášky: „Rozmach hříchu a Boží reakce“

Ne všechno je tak, jak se na první pohled zdá…

581759_154353904725338_728261919_nÚsta spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Kazatel 5,2 (Bible)

Návštěvník zoologické zahrady si všiml, že jeden ošetřovatel tiše pláče v koutě klece. Když se ho zeptal, co se stalo, dozvěděl se, že v noci zemřel slon.
“Měl ho moc rád, že!” zeptal se návštěvník druhého ošetřovatele. “To je trochu jinak,” odpověděl mu. “Ten chlapík pláče, protože dostal za úkol vykopat mu hrob!”

Jedna rodina spěchala do nemocnice, aby jim všem udělali výplach žaludku. “Určitě jsme se otrávili!” křičeli, když v panice doběhli do nemocnice. “Kočka, které jsme dali zbytky od oběda, dostala náhle žaludeční křeče
a začala se svíjet!”
“Říkala jsem ti, že ty houby jsou divné!” křičela žena.
Přestože neměli žádné zdravotní problémy, lékař si je nechal pro jistotu v nemocnici na pozorování.
Když se po několika hodinách vrátili domů, našli kočku docela v pořádku a vedle ní – pět malých koťátek!
Unáhlená rozhodnutí často dostanou lidi do směšných situací. Někdy to může být trapné, nebo dokonce velmi nebezpečné. Právě proto bychom si měli dávat pozor a rozlišovat, co je skutečnost, a co se nám pouze na první pohled zdá.

“Nepodlehnout nikdy iluzi není v lidských silách. V lidských silách je však nenechat se zdrtit deziluzí.” A. Pridal

Tajemství Bible – Bible jako velkolepý příběh

Studium BibleŽivot je náhoda nebo záměr? Proč se dobrým lidem dějí zlé věci? Kde se zde vzalo zlo? Jak napravit rozbité vztahy? Jak Bůh dokazuje, že existuje? Odhalení tajemství Bible je cestou
k moudrosti a poznání, které je přístupné pro každého člověka, který bude Bibli naslouchat.

Studium Bible je nezávazné. 
Cílem studia je pomoci k tomu, aby každý sám mohl Bibli porozumět.

od 10. března 2014 

každé pondělí od 18 hodin

Odpřednášená témata ke stažení zde:

Ježíš uzdravuje, zachraňuje a mění životy lidí

Jezis uzdravuje Biblicke hodiny v 2013-2014

U příležitosti 400. výročí vydání Bible kralické z roku 1613 se objevily podél dálnice billboardy hlásající: „Ježíš uzdravuje, zachraňuje a mění životy lidí“. Tento slogan je výstižným vyjádřením poslání osobnosti, která svým narozením jenom mimochodem rozdělila letopočet.

V průběhu školního roku 2013 – 2014 (po Kristu) se každé pondělí v 18:00 hod. v Adventním domě (Jungmanova 16, Třebíč) konají biblické hodiny zaměřující se na uvažování nad záznamy o životě a významem Ježíše z Nazareta, jak je zapsali bibličtí pisatelé evangelií. Setkání jsou otevřená všem zájemcům o dané téma a jejich náplní by nemělo být jenom přednášení, ale i vyjádření vlastních pohledů jednotlivých účastníků.

Programy během 1. pololetí r. 2013

130923_v_indian

Během 1. pololetí roku 2013 se v Klubu zdraví Třebíč uskutečnilo celkem 19 akcí. Nejrozsáhlejší byl motivační kurz odvykání kouření v prvním týdnu roku, který byl realizován ve spolupráci s Městskou knihovnou Třebíč. Dále se jednalo o 13 přednášek z širokého spektra témat, o kterých se hovořilo, tři relaxační odpoledne s výukou kreslení a dva výšlapy. Přiložená fotografie je z první akce po prázdninách – výšlapu za indiánem.